‘Taal is leuk!’ is weer begonnen!

Door de hele stad zijn er leerlingen van het primair onderwijs aan de slag gegaan met de (buitenschoolse) taal- en leesmethode ‘Taal is leuk!’. Samen met onze partner SKC organiseren wij verschillende Taal is Leuk! projecten op scholen in alle buurten van Amsterdam. Wij zijn trots op onze speciale samenwerking met twee scholen, De Lukasschool en de Basisschool Oostelijke Eilanden die onze Taal is Leuk! methode inzetten voor alle verschillende groepen in hun school. De afgelopen jaren heeft deze werkwijze aantoonbaar resultaat gehad. Wij gaan dan ook met veel enthousiasme door met ons programma en hopen meer scholen in onze school-brede aanpakt de interesseren.

TAAL IS LEUK_groot.jpg

Samenwerking SKC (Leesgroep) en VoorUit (Taalgroep)

De afgelopen periode zijn we een samenwerking aangegaan met twee grote partners: SKC (Leesgroep) en VoorUit (Taalgroep). Met deze partners willen we het bereik van onze methode 'Taal is leuk!'  vergroten en zodat nog meer kinderen kunnen ervaren dat taal en lezen leuk is!

FEESTELIJKE Afsluiting Schooljaar

De afgelopen week hebben we onze programma’s voor dit schooljaar afgesloten. Alle deelnemende kinderen van De Johannesschool, De Pool, Basisschool Oostelijke Eilanden, El Amien en de Slootermeerschool hebben tijdens een feestelijke afsluiting met hun ouders en leerkrachten een certificaat ontvangen. Ook volgend schooljaar zijn we weer op deze scholen te vinden.

Extra programma's!

De Talentenschool biedt na schooltijd programma’s aan om kinderen een extra zetje in de rug te geven. De Talentenschool werkt aan het verhogenvan leerplezier en het verbeteren van zelfvertrouwen door kinderen extra begeleiding te geven en aan te spreken op hun talenten. Daarnaast biedt De Talentenschool professionele ondersteuning aan organisaties, actief op het gebied van lees- en leervaardigheden en een train de trainer programma.