TRAIN DE TRAINER

De Talentenschool is van mening dat ouders een onmisbare rol spelen bij de schoolse en niet-schoolse ontwikkeling van hun kind. Ouderbetrokkenheid is dan ook een speerpunt in het beleid van De Talentenschool, waarbij De Talentenschool de ouder als educatief partner ziet. Dit verwijst naar de opvatting dat opvoeding en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school zijn, in plaats van dat de school verantwoordelijk is voor het onderwijs en ouders voor de opvoeding. Tevens blijkt dat actief betrokken ouders een positief effect hebben op het beperken van het risico op schooluitval in de latere schoolcarrière van de kinderen.

De Talentenschool heeft ruime ervaring met het organiseren van ouderbetrokkenheid en de opkomst bij ouderbijeenkomsten tijdens de verschillende lessenreeksen van de kinderen is dan ook hoog (min. 75%).

De Talentenschool adviseert en ondersteunt scholen of schoolbesturen op het gebied van lees- en leervaardigheidstrainingen.