We werken samen met en op een groot aantal scholen in Amsterdam Nieuw-West, West, Centrum, Oost en Noord en in Almere.

Tijdens de naschoolse activiteiten gaan we spelenderwijs aan de slag met taal. Van taal kun je genieten. Dat kan door naar een gedicht te luisteren of een mooi boek te lezen. Maar juist de taal in alledaags gebruik is boeiend. Taal is overal en altijd aanwezig. We werken in de lessen met de buitenschoolse taal- en leesmethode ‘Taal is leuk!’. De methode bestaat uit 15 lessen met elk een eigen thema. Elke les wordt er aandacht besteed aan woordenschat, taalspellen, lees- en schrijfopdrachten en tot slot wordt er elke les 15 minuten gelezen uit een eigen gekozen leesboek.

Ook de ouders hebben een belangrijke rol tijdens de na-schoolse activiteiten. Ouders doen namelijk minimaal 1 keer mee met een les van hun kind. Daarnaast organiseren wij een bijeenkomst voor de ouders. In deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over verschillende manieren van het helpen van uw kind met taal. Hierbij geven wij handige tips die het samen lezen en leren leuker maken!

Wilt u uw zoon of dochter opgeven? Neem dan contact op met de talentenschool!