We werken samen met en op een groot aantal scholen in Amsterdam Nieuw-West, West, Centrum, Oost en Noord en in Almere.
In de afgelopen jaren hebben wij onze Buitenschoolse Taal en Leesmethode ‘Taal is Leuk!’ doorontwikkeld tot een volledig pakket voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool. Wij hebben alle lessen zo ontworpen dat er sprake is van een doorlopende leerlijn. De structuur van de lessen is vergelijkbaar, de inhoud en moeilijkheid zijn aangepast aan het niveau van de betreffende groep.
Op deze wijze ontstaat zowel voor de school als voor de leerlingen die deelnemen aan onze programma’s een patroon dat houvast biedt en het leerproces positief beïnvloed.


Onze Taal is Leuk! methode valt niet langer uiteen in een (voor)leesgroep, een leesgroep en een taalgroep. Alle verschillende lessen vormen nu een geheel in de Buitenschoolse Taal- en Leesmethode ‘Taal is Leuk!’.

Tijdens de naschoolse activiteiten gaan we spelenderwijs aan de slag met taal. Van taal kun je genieten. Dat kan door naar een gedicht te luisteren of een mooi boek te lezen. Maar juist de taal in alledaags gebruik is boeiend. Taal is overal en altijd aanwezig. We werken in de lessen met de buitenschoolse taal- en leesmethode ‘Taal is leuk!’. De methode bestaat uit 15 lessen met elk een eigen thema. Elke les wordt er aandacht besteed aan woordenschat, taalspellen, lees- en schrijfopdrachten en tot slot wordt er elke les 15 minuten gelezen uit een eigen gekozen leesboek.

Ook de ouders hebben een belangrijke rol tijdens de na-schoolse activiteiten. Ouders doen namelijk minimaal 1 keer mee met een les van hun kind. Daarnaast organiseren wij een bijeenkomst voor de ouders. In deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over verschillende manieren van het helpen van uw kind met taal. Hierbij geven wij handige tips die het samen lezen en leren leuker maken!

Inmiddels werken wij nauw samen met SKC. Die samenwerking zal op korte termijn resulteren in het Team Taal is Leuk!, waar de Talentenschool onderdeel van uit gaat maken. Samen met, én onder verantwoordelijkheid van SKC zullen wij nieuwe projecten ontwikkelen op het gebied van taal en volwassenen en taal en niet-Nederlandstalige kinderen.