Buitenschoolse taal- en leesmethode ‘Taal is leuk!’ van De Talentenschool

U hebt interesse getoond in ons programma taal- en/of leesgroep. Hartelijk dank daarvoor. Hieronder vindt u de praktische zaken op een rij.

Taalgroep en leesgroep

- Voor beide groepen geldt:
- 15 lessen van 1,5 uur
- Maximaal 16 leerlingen per groep
- Na schooltijd, op school
- Input van leerkrachten over het startniveau van de kinderen
- Minimaal 2 ruimtes om de lessen te geven

Buitenschoolse taal- en leesmethode ‘Taal is leuk!’

De Talentenschool biedt buitenschoolse lesprogramma’s aan op het gebied van taal- en leesvaardigheden. Het lesaanbod is ontwikkeld en bedoeld voor leerlingen die versterking van deze capaciteiten goed kunnen gebruiken. De lesprogramma’s zijn ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten in het onderwijs in het algemeen en taalonderwijs in het bijzonder. De lesprogramma’s kenmerken zich door doorlopende leerlijnen en een concentrische benadering op leren, waardoor transfer van de taal- en leesvaardigheden naar andere contexten wordt nagestreefd. Algemene doelstelling is het plezier in taal: Taal is leuk!

De leesgroep is bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m groep 5. Met de leesgroep beoogt De Talentenschool kinderen te ondersteunen bij het lezen en begrijpen van teksten.

De taalgroep is bedoeld voor kinderen van groep 6 t/m groep 8. Met de taalgroep beoogt De Talentenschool kinderen handgrepen te geven om effectieve begrijpend lezers te worden.

Voor elke groep zijn er vijftien lessen ontwikkeld in een doorlopende leerlijn van groep 3 tot en met groep 8. Dit zijn in totaal 90 lessen. De thema’s van de leesgroep zijn gelijkluidend voor de lessen van groep 3, 4 en 5, oplopend in moeilijkheidsgraad. Dit is ook het geval bij de thema’s van de taalgroep, groep 6, 7 en 8.

Ouderparticipatie

Ook de ouders hebben een belangrijke rol. Ouders doen namelijk minimaal 1 keer mee met een les van hun kind. Daarnaast organiseren wij een bijeenkomst voor de ouders. In deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over verschillende manieren van het helpen van hun kind met taal. Hierbij geven wij handige tips die het samen lezen en leren leuker maken!

Begeleiding en ruimte

De taal- en leesgroepen worden begeleid door onze schoolcoördinatoren ondersteund door pedagogen in opleiding. Gemiddeld staan er drie tot vier begeleiders op een groep waarvan 1 professional. De groepen worden gegeven op de betreffende school. Per groep wordt er gebruik gemaakt van ten minste 2 ruimtes. Daarnaast vragen wij ruimte om de materialen die gebruikt worden tijdens de lessen op te slaan. Indien mogelijk zouden wij graag voor de les een ruimte op school gebruiken om met de begeleiders de les voor te bereiden. 

Bijdrage deelnemers

Er wordt een bijdrage gevraagd van de deelnemers. Dit doen we in overleg met de deelnemende school. Deze inschrijfkosten bedragen €30,- per deelnemer, inclusief alle ouderbijeenkomsten. Voor ouders die om welke reden dan ook moeite hebben het betalen van dit bedrag kunnen we in overleg met de school een regeling treffen.

PRIJS:

Normaliter zou dit programma in zijn geheel € 4.500,- kosten. Dankzij de bijdragen van fondsen kunnen wij een lees- of taalgroep aanbieden voor € 1.500,- wanneer er twee groepen tegelijk worden ingekocht krijgt u een korting van € 500,- en betaald u een bedrag van € 2.500,-.

Meer informatie?

Directeur
Mariëtte van Stalborch
Tel: 06-16962313 mariette@detalentenschool.nl